tms-travel-du-lich-mong-co-tron-goi.jpg Tours, Tickets, Activities & Things To Do

Mông Cổ Tours

Xem theo

Tour Du lịch Bắc Kinh - Mông Cổ 6 ngày 5 đêm

5 star rating: Highly Recommended 0 Reviews

Tour du lịch Bắc Kinh Mông Cổ 6 ngày 5 đêm, phi ngựa, cưỡi lạc đà, thử bắn cung tên trên các thảo nguyên Xilamuren, sa mạc Vọng Âm, uống sữa ngựa và cừu, ngủ lều...

Location: Ulaanbaatar, Mông Cổ
Duration: 6 ngày 5 đêm

Giá từ 55,000,000Đ

Tour du lịch Bắc Kinh Mông Cổ 6 ngày 5 đêm, phi ngựa, cưỡi lạc đà, thử bắn cung tên trên các thảo nguyên Xilamuren, sa mạc Vọng Âm, uống sữa ngựa và cừu, ngủ lều...

Location: Ulaanbaatar, Mông Cổ
Duration: 6 ngày 5 đêm

Giá từ 55,000,000Đ